Przepusty obrotowe

Przepusty obrotowe służą do przenoszenia cieczy lub gazów do obracających się lub wychylających się podzespołów maszyn lub instalacji lub wyprowadzania cieczy i gazów z takich podzespołów.

Przepusty obrotowe mogą stanowić proste elementy doprowadzające lub odprowadzające (jednokierunkowe) lub złożone elementy do doprowadzania i odprowadzania mediów w tym samym czasie (dwukierunkowe).

Filtry według obszarów zastosowania