Granulatu z tworzywa sztucznego

Przy topieniu i formowaniu tworzyw sztucznych precyzyjna i powtarzalna regulacja temperatury, np. w wytłaczarkach, kalandrach, maszynach powlekających i przetwarzających, jest szczególnie ważna dla jakości produktu końcowego. Medium grzewcze (gorąca woda, para lub olej grzewczy) przepływa przez obracające się ślimaki i walce maszyn. Przyłącza obrotowe są potrzebne jako łączące ogniwo zasilające i uszczelniające pomiędzy stacjonarną instalacją rurową a obracającymi się elementami maszyny – najczęściej śrubami i wałkami. HAAG + ZEISSLER od ponad 40 lat oferuje odpowiednie przyłącza obrotowe o długiej żywotności dla całego procesu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

Artykuły spożywcze

W produkcji żywności, podobnie jak w gotowaniu i pieczeniu w domu, szczególne znaczenie ma kontrola temperatury. Pracować należy w sposób powtarzalny i precyzyjny. Nie należy zaniżać temperatury procesu, ale też nie wolno jej przekraczać. W razie zbyt wysokiej temperatury możliwe jest zniszczenie protein i drożdży. Jeśli temperatura jest zbyt niska, mogą powstać zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Przyłącza obrotowe są potrzebne w przemyśle spożywczym, np. do zasilania mieszalników i kuchni obrotowych w medium grzewcze. Piwo, czekolada, ser, dżemy, jogurty owocowe i wiele innych artykułów spożywczych produkuje się przy użyciu przyłączy obrotowych HAAG + ZEISSLER.

walec do papieru

W produkcji papieru wykorzystuje się obracający się walec do suszenia wstęgi papieru, zwany cylindrem suszącym, doprowadzany do niezbędnej temperatury za pomocą pary. Para wodna skrapla się na wewnętrznej ściance walca, uwalniając swoją energię cieplną do wstęgi papieru. Za pomocą dwukierunkowego przyłącza obrotowego kieruje się parę ze stacjonarnej instalacji rurowej do walca, a skropliny z powrotem przez rurę wewnętrzną – rurę syfonową. Maszyny papiernicze są najbardziej efektywne, gdy pracują nieprzerwanie bez przestojów. W idealnej sytuacji instalacje te wyłącza i serwisuje się tylko raz w roku. Dlatego decydujące znaczenie ma absolutna niezawodność wszystkich komponentów. Również tutaj stosowane są przyłącza obrotowe firmy HAAG + ZEISSLER.

park wiatrowy

Elektrownie wiatrowe wnoszą obecnie znaczący wkład w nasze zaopatrzenie w energię elektryczną. Często nawet konieczne jest ich wyłączanie, ponieważ wciąż brakuje dużych magazynów energii elektrycznej. Turbiny wiatrowe wymagają również zatrzymania podczas burzy, aby uniknąć uszkodzeń. Jest to możliwe drogą hydraulicznej zmiany kąta nachylenia łopat wirnika. Gdy łopaty wirnika obracają się, niezbędny do regulacji płyn hydrauliczny pod ciśnieniem wymaga doprowadzenia do piasty wirnika. Elementem niezbędnym jest tutaj wielodrożne przyłącze obrotowe, które działa niezawodnie i ma długą żywotność. HAAG + ZEISSLER dostarcza wielodrożne przyłącza obrotowe do zadań hydraulicznych i pneumatycznych w wielu standardowych wariantach i wykonaniach dostosowanych do potrzeb klienta.

Filozofia HAAG + ZEISSLER:

Wysoka jakość

Uważamy się za manufakturę, produkującą produkty pierwszej klasy, najwyższej jakości. Produkcja przepustów obrotowych i przegubów rurowych odbywa się na miejscu, za pomocą najnowocześniejszych maszyn CNC.

Szybkość

Nasz magazyn, w którym stale przechowujemy 10 000 zapasowych detali przekonuje naszych klientów – w ten sposób pozostawiamy konkurencję daleko w tyle. Prowadzimy niezawodną wysyłkę części zapasowych w ciągu 24 godzin.

Indywidualny charakter

Dostosowania naszych produktów do indywidualnych potrzeb naszych klientów nie są dla nas problemem – stanowią raczej wyzwania, którym potrafimy sprostać od 35 lat. Prosimy o złożenie nam w tej sprawie zapytania.

Szybkie wyszukiwanie produktu:

No product known of under this series / item number.